Om SAMBA

SAMBAsvision är ett samhälle med plats för barnen. Ett samhälle där barnens bästa kommer i första hand vid politiska beslut och där varje barn ges tillräckliga resurser för en god uppväxt. Hur vi tar hand om barnen formar hela vår värld!

hattgubbe

SAMBAär en intressegemenskap av organisationer och enskilda personer, som på olika sätt arbetar för och med barn. SAMBA vill höja samhällets prioritering av barn och ungdomar, och bidra till att insatser görs för att förhindra att barn hamnar i fattigdom och utanförskap. Ju tidigare samhället agerar desto bättre för barnen och desto mindre blir kostnaderna för samhället.

SAMBA arbetar för att följande konkreta mål för barnpolitiken skall bli kända och styrande på alla samhällets beslutnivåer:
Med barn menas alla människor i åldern 0-18 år.

SAMBAs nätverk är politiskt och religiöst obundet.

Svenska folket vill satsa mycket mer på barnen än vad som görs i dag.En undersökning utförd av Synovate 2010 visade att 48 % av vuxna (18-75 år) anser att barnperspektivet är viktigare och 45% lika viktigt i förhållande till andra aspekter när man tar politiska beslut.